ROČNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2023

Bližší informace k akcím konaným v aktuálním měsíci naleznete v kalendáři vpravo na této stránce nebo na webu města Dobřany
Akce, které byly naplánovány, ale bohužel se nemohly uskutečnit, jsou označeny modře.

Přehled akcí aktualizován - právě probíhá aktualizace

LEDEN 1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj
  1. 1. Novoroční výstup
  7. 1. Tříkrálová sbírka
  8. 1. Tříkrálové koupání
  19.1. Klub cestovatelů
  od 20.1.  Dobřanská galerie - výstava Mé světy, Agáta Vodičková, vernisáž 20.1.
  21.1. Sousedský bleší trh (školní jídelna)
  28.1. 17. sousedská vycházka - dům č. p. 111, farní stodola
  29.1. Dětský maškarní karneval
  29.1. Pásmo pohádek, Káčko
    Velká cena v degustaci kys. zelí, Beseda

 

ÚNOR 14.–16. 2. Jarní prázdniny v Káčku
  16.2. Klub cestovatelů: Peru
  21. 2. Kavárna po škole: Školní zralost
  25.2.  Masopustní průvod Šlovice
  do 17. 3. Dobřanská galerie - výstava Mé světy, Agáta Vodičková

 

BŘEZEN do 17. 3. Dobřanská galerie - výstava Mé světy, Agáta Vodičková
  od 22. 3. Dobřanská galerie - Pocta josefu Langlovi
  5. 3.  Maškarní bál pro děti - Šlovice
  7. 3. Bio senior: Přání k narozeninám
  10. 3. Vodňácká stodola
  16. 3. Klub cestovatelů: Mauricius
  17. 3.  ZUŠ "POSPOLU" koncert v kostele sv. Víta 
  18. 3.  Sousedský bleší trh (školní jídelna)
  18. 3.  Jarohraní
  18. 3.  Karetní turnaj ve hře PRŠÍ, večer Josefovská zábava
  18. 3.  Sousedský bleší trh (školní jídelna)
  18. 3.  Kulky - divadelní western - komedie
  19. 3.  Běh Martinskou stěnou
  24. 3.  Open dílna pro malé i velké: Jarní motivy
  25. 3. Jarní ples květin
  25. 3. Maškarní pro dospělé Šlovice- Pyžamový bál  
  26. 3.  Velikonoční pohádka, od 13:00 v předsálí tvoření pro děti
  27.3.-5.4. Burza knih, knihovna Dobřany
    MDŽ Harmonie
    MDŽ Loudů
    Maďarské dny na počest Norberta Ormaiho
    Kavárna tvořenÍČKO
    Březen - měsíc čtenářů
     Sousedská vycházka

 

DUBEN 1. 4. Velikonoční jarmark
  1.-2. 4. Ukliďme Česko
  3. 4.  Koncert PUDU a Arnicor
  4. 4. Bio senior: Buko
  15.4. Burza dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti
  15.-16. 4  "Nálet na Dobřany" 80 let
  19.4. Posezení pro dříve narozené, Káčko
  22.4. 14. Sousedský bleší trh na náměstí
  22. 4. Krajský půlmaraton
  22.4. Přivítejme jaro se včelkami, lesopark Martinská stěna
  23.4. 18. Sousedská vycházka: areál býv. kasáren
  28. - 30.4. TARTAS, regionální přehlídka divadelních souborů
  30. 4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
  30. 4. MISS Kanimůra (čarodějné hry)
  29. 4. Amatér Cup - dvojice
  do 28.4. Dobřanská galerie - výstava Pocta Josefu Langlovi
    Odborná přednáška pro veřejnost
    Jarní setkání seniorů
    Rybářské závody pro dospělé
    Rybářské závody pro děti
    Sousedský Bleší trh
     
     
     

 

KVĚTEN 6. - 7. 5. Oslavy osvobození + konvoj
  5. 5. - 18. 6.  Dobřanská galerie - p. Suchomel
  7. 5.  Vítání ptačího zpěvu
  9. 5. Školní akademie Káčko
  13. 5. Férová snídaně
  13. 5. Dobřanský OFF Road pacient
  18. 5. Za krásami Chodska
  20. 5. Rybářské závody o sele
  21. 5. Dětské rybářské závody
  23. 5. Posezení pro dříve narozené, Šlovice
  28.5./4.6. Dětský den Šlovice
    Sousedská vycházka
    Dobřanská galerie - výstava

  

ČERVEN 27.5./3.6. Dětský den Dobřany
  28.5./4.6 Dětský den Šlovice
  2.6. Noc kostelů, sv. Vít + sv. Mikuláš
  3. 6.  Vernisáž výstavy Věra Šalom
  od 3. 6. Výstava obrazů Věra Šalom, kostel sv. Víta
  3 . 6. Dětský den Dobřany
  28. 5./4. 6. Dětský den Šlovice
  6. - 25.6. Dobřanské pohledy - vernisáž 6.6. v 16:00, výstava do 25. 6.
  10.6. Pojďte s námi odstartovat prázdniny (13:00)
  13. 6.  Školní akademie Káčko
  16.–18. 6. Dobřanská pouť
  17. 6. Svatovítské slavnosti
  18. 6. Pouť ke sv. Vítu
  24.6. Šlovická slavnost
 

27.6. 

Vernisáž výstavy prací VV oboru žáků ZUŠ Dobřany, kostel sv. Víta
    Sousedský bleší trh
    Dobřanská galerie - letní výstava

 

ČERVENEC 25.–29. 7.  Letní kino na dobřanském náměstí
    Sousedský bleší trh
   od 3.7. Dobřanská galerie - letní výstava Život na kolejích

 

SRPEN 1.–5. 8. Letní kino na dobřanském náměstí
  7.-11. 8. Příměstský tábor Pionýři
  12. 8. Dobřanský FESTovní zpívání
  12.-13. 8.  Dobřany enduro
    Dobřanská galerie - letní výstava Život na kolejích

 

ZÁŘÍ 3.9. Pohádkové náměstí
  2. 9. Den otevřených závor, BVP
  4. 9. První zvonění a burza kroužků
  9. 9. Radbuza Fest
  16. 9. Pohádkový les
  9.9.  Lívancový běh
  23.9.  Dobřanská "50"
    Výstava ovoce a zeleniny
    Sousedská vycházka
    Sousedský bleší trh
  do 17.9. Dobřanská galerie - výstava Život na kolejích  

 

ŘÍJEN 2.-8.10. Týden knihoven
  2.-13.10. Burza knih
  3.10. Bio senior: Nikdy neříkej nikdy
  od 7.10. Výstava na stromech, Brentnerovy sady
  10.10. Otázky Tondy Procházky,  Káčko, rozhlasové natáčení
  14.10. Burza dětského oblečení
  14.10. Drakiáda
  14.10. Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
  15.10. Běh Martinskou stěnou
  20.10. Motýlkový večírek, Vodňácka stodola
  20.10. divadelní představení v Káčku "Šest v tom"
  od 20. 10.  Dobřanská galerie - výstava Jana Trnková
  20. 10.  Vernisáž výstavy Jana Trnková
  21.10. Budulínkovo dýňobraní
  21.10. Povídání o jídle s humorem a degustace vín, školní jídelna
  21.-22. 10. Dobřany sprint
  23.-27. 10. Týden turistických a informačních center
  26.10. Bach mnoha tváří, koncert ZUŠ
  28. 10. Večer se světýlky - lampion. průvod 18:00, uctění památky

 

LISTOPAD 3.-8.11.   MFF Juniorfest
  4.11. O štít města Dobřany (SDH Dobřany)
  4.11. Hororový ostrov
  15.11. Martin Loew: Kuba, cestovatelská diashow
  16.11. Klub cestovatelů - Malý Tibet, od 19:00, tenisová hala
  21.11. Posezení pro dříve narozené
  25.11. 3. Sousedský Bleší trh ve školní jídelně
  25.11.  Andělské tvoření, klubovna pionýrské skupiny Delfíni
    2. ročník mezinárodní klavírní soutěže Bachovská cesta
  29.11. Dílna sv. Anežky, fara Dobřany, od 16:00

 

PROSINEC od 1.12. Dobřanská galerie - výstava (Před)vánoční čarování
  3.12.  Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  5.12. Bio senior: Vánoční příběh
  5.12. Pekelné koňské spřežení
  7.12. Zdobení vánočního stromečku, knihovna Dobřany
  9.12 19. sousedská vycházka, 13:30 parkoviště u radnice
  10.12. Adventní koncert "Přelet M. S.", kostel sv. Mikuláše
  13.12. Povídnání nejen o "výtvarnu", kostel sv. Víta, 17:00
  14.12. Klub cestovatelů - Středozápad Francie, od 19:00, tenisová hala
  16.12. Vánoční turnaj pro neregistrované hráče, kuželna v Lipové ul.
  17. 12. Adventní koncert "Dobřanské sbory", kostel sv. Mikuláše
  20.12.  Celodenní trh, nám. T. G. M.
  20.12. Zpívání koled s Českým rozhlasem
  24. 12. Živý Betlém ZUŠ
  24.12. Betlémské světlo
  24. 12. Půlnoční mše
  do 22. 12. Dobřanská galerie - výstava (Před)vánoční čarování
    Klub cestovatelů
    Dílna sv. Josefa

 

 

ROČNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2022

Bližší informace k akcím konaným v aktuálním měsíci naleznete v kalendáři vpravo na této stránce nebo na webu města Dobřany
Akce, které byly naplánovány, ale bohužel se nemohly uskutečnit, jsou označeny modře.

Přehled akcí aktualizován k 9. 12. 2022

LEDEN 1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj
  1. 1. Novoroční výstup - zrušeno pořadatelem
  8. 1. Tříkrálová sbírka
  9. 1. Tříkrálové koupání
  30.–31. 1. Predator race
    38. ročník Velké ceny v degustaci kys. zelí, Beseda
    Dobřanská galerie - výstava

 

ÚNOR 8.–10. 2. Jarní prázdniny v Káčku
  27. 2. PUDU a Spectrum, koncert, kostel sv. Mikuláše
    Masopustní průvod Šlovice
    Dobřanská galerie - výstava

 

BŘEZEN 9. 3. MDŽ Harmonie 13:30
  10. 3. MDŽ Loudů 14:00
  12. 3. Maďarské dny na počest Norberta Ormaiho
  14. 3. Vernisáž výstavy S. Topinkové, dobřanská galerie 
  15. 3. Kavárna po škole "Školní zralost"
  19. 3. přednáška pro veřejnost "Jarní práce na zahradě"
  20. 3. Běh Martinskou stěnou
  26.3. Setkání u Barušky v lese Vysoká
  26. 3. Maškarní bál pro děti - Šlovice
  31. 3. Martin Loew: Japonsko (cestovatelská diashow)
  15. 3. – 14. 4. prodejní výstava léčivých obrazů S. Topinkové
    Kavárna tvořenÍČKO
    Karetní turnaj ve hře PRŠÍ
    Burza knih
     Sousedská vycházka

 

DUBEN do 14. 4. prodejní výstava léčivých obrazů S. Topinkové
  2. 4. Burza oblečení a potřeb pro děti
  2.–3. 4. Ukliďme Česko
  9. 4. Dětská soutěž mladých hasičů
  9. 4. Rybářské závody pro děti
  10.4. Rybářské závody pro dospělé
  22. 4. Open dílna pro mladé - papírové šperky
  23.4. Sousedský Bleší trh
  23. 4. Krajský půlmaraton
  23. 4. Zahájení včelařské sezóny na Martinské stěně
  29. 4. – 1. 5. TARTAS, regionální přehlídka divadelních souborů
  30. 4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
  30. 4. MISS Kanimůra (čarodějné hry)
  30. 4. Amatér Cup - dvojice
  30. 4. - 28.5. kostel sv. Víta - výstava Lenka K. 55 obrazů
    Jarní setkání seniorů

 

KVĚTEN 7. 5. Oslavy osvobození + konvoj
  8.5. Vítání ptačího zpěvu
  10. 5. Školní akademie Káčko
  14. 5. Férová snídaně
  20.5. koncert DOBRMAN a Macarát ke 20 letům partnerství Dobřany-Brežice 
  26.5. Budulínkova stezka
  28. 5. Dětský den a oslavy 10. výročí otevření tenisové haly
  9. 5. - 12. 6. Dobřanská galerie - výstava prací žáků výtvarného kroužku a keramiky Šija
    Sousedská vycházka
     

  

ČERVEN 4. 6. Den dětí Dobřany/ Šlovice
  7. 6. Dobřanské pohledy - vernisáž v 16:00, výstava do 26. 6.
  10. 6. Noc kostelů, sv. Vít + sv. Mikuláš
  10.–12. 6. Dobřanská pouť
  10.–12. 6. 2. Akordeonová soutěž CMA
  10. 6. Zahajovací koncert akordeonové soutěže, náměstí
  11. 6. Svatovítské slavnosti
  25. 6. Juniorcup
  26.6. - 9.9. Dobřanská galerie - výstava Iluze, optické klamy a hlavolamy
    Sousedský bleší trh
    Legální streetart s klubem Echo
    Pojďte s námi odstartovat prázdniny (13:00)

 

ČERVENEC 9. 7. Svijany cup
  16.7. MX PARK - O pohár města Dobřany, crosscountry
  23.7. Sousedský bleší trh
  23.7. Noční rybářské závody o sele
  26.–30. 7.  Letní kino na dobřanském náměstí
  do 9.9. Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy

 

SRPEN 2.–6. 8. Letní kino na dobřanském náměstí
  13. 8. Dobřanský FESTovní zpívání
  20. 8. Noční turnaj v pétanque dvojic
  25. 8. Zahájení mistr. akord. kurzů - R. Ruggieri, 19:30 Jízdárna
  25.–28. 8. Mistrovské akordeonové kurzy
  26.8. akordeonový koncert Pavel Samiec, 18:30 ZUŠ Dobřany
  27.8. koncert Akordeonové letní školy, 18:30 ZUŠ Dobřany
  28. 8. Pohádkové náměstí
  do 9.9.  Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy

 

ZÁŘÍ 1. 9. První zvonění a burza kroužků
  3. 9. Radbuza Fest
  3. 9. Pohádkový les
  17. 9. Dobřanská "50"
  28. 9. Svatováclavské setkání
  do 25. 9. Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy 
  17.–18. 9. Výstava ovoce a zeleniny
    Sousedská vycházka
  10. 9. Sousedský bleší trh
  30. 9. zahajovací piknik Výstavy na stromech, park pod nádražím, od 16:30
  do 9.9.  Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy

 

ŘÍJEN 6.10. vernisáž výstavy obrazů Jarky Papežové Atelier s duší, kostel sv. Víta, 16:30
  3.–7. 10. Týden knihoven
  15. 10. Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
  22.10. 15. sousedská vycházka: Brentnerovy sady, letiště Líně, 13:30 u starého mostu
  24. 10. Den turistických a informačních center
  28. 10. Večer se světýlky - lampion. průvod 18:00, uctění památky
  1.10. - 23.10. Výstava na stromech, park pod nádražím
  6.10. - 11.11. výstava obrazů Atelier s duší, kostel sv. Víta, Dobřanská galerie
  6.10. - 11.11.  Dobřanská galerie - výstava obrazů Atelier s duší
    Běh Martinskou stěnou
    Drakiáda - přesunuta na listopad pro nepříueň počasí 
   3.–7. 10. Týden knihoven
    Open dílna pro mladé
    Kavárna tvořenÍČKO
     

 

LISTOPAD 4.–10. 11. Juniorfest
  5. 11. Drakiáda, starý most
  5. 11. Hororový ostrov
  12.11. Slavnostní koncert k 21. výročí P.U.D.U.
   19.11. Andělské tvoření
  19.11. Rockový bál, KD Vstiš
    O štít města Dobřany (SDH Dobřany)
    Posezení pro dříve narozené
    3. ročník mezinárodní klavírní soutěže Bachovská cesta
  27. 11. Mikulášský jarmark, rozsvícení vánočního stromu
  do 11.11. Dobřanská galerie + kostel. sv. Víta výstava Ateliér s duší Jarka Papežová
  od 27. 11.  Dobřanská galerie - výstava Bílé Vánoce

 

PROSINEC 1.12.  dílna sv. Josefa
  4. 12. Mikulášské tvoření s pohádkou, Káčko, 13:00 - 16:00 
  4.12. 2. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše, koncert HLASOPLET
  8.12. cestovatelská diashow Martin Loew: Americký severozápad
  11. 12. 3. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše, koncert Janek Eret trio
  18. 12. 4. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše, koncert Karolína Tothová a hosté
  14.12. Zpívání koled s Českým rozhlasem, nám. TGM Dobřany, od 17:00
  24. 12. Betlém ZUŠ
  24. 12. Půlnoční mše
   do 23. 12. Dobřanská galerie - výstava Bílé Vánoce

 

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.