ROČNÍ PŘEHLED KULTURY 2020

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ AKCE KONANÉ V DOBŘANECH, ŠLOVICÍCH A VODNÍM ÚJEZDĚ

2020

 

LEDEN 1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj
  1. 1. Novoroční výstup na Šlovický vrch
  2.1. Klub cestovatelů
  5.1. Tříkrálové koupání, plovárna od 14:00
  leden/únor taneční kurz pro dospělé
  11.1. Tříkrálová sbírka
  11.1. 36. ročník Velké ceny v degustaci kysaného zelí, Beseda od 19:00
  16.1. Klub cestovatelů
  24.1. Myslivecký ples
  26.1. Dětský maškarní karneval
  28.1. Kavárna po škole
  30.1. Klub cestovatelů
  leden/únor Dobřanská galerie - Šedé Dobřany

 

ÚNOR 1.2. Hasičský bál Šlovice
  6.2. Divadelní představení Enigmatické variace
  7.2. Sportovní bál
  8.2. Odborná přednáška na téma pěstování drobného ovoce - maliny
  13.2. Klub cestovatelů
  14.2. Společenský ples
  15.2. Sousedská vycházka
  21.2. Rybářský bál
  22.2. Reprezentační ples města
  27.2. Klub cestovatelů
  29.2. Babský bál
  29.2. Masopustní průvod Šlovice

 

BŘEZEN březen/duben Dobřanská galerie - výstava I. Kučerové
  březen/duben Jarní setkání seniorů
  2.-8.3. Jarní prázdniny v Káčku
  6.-8.3. Mistrovské akordeonové kurzy
  6.3. Zahajovací koncert při akordeon. kurzech - Comtes
  7.3. Akordeonový koncert při mistrovských akordeon. kurzech - Káčko 
  8.3. Běh martinskou stěnou
  12.3. vyhlášení Nejúspěšnější sportovec roku 2019 okresu Plzeň-jih /Káčko/
  12.3. Klub cestovatelů
  13.3. Dubnička Lahoda Revival Kabaret
  14.3. 3. ročník karetního turnaje ve hře PRŠÍ
  14.3. Dernisáž výstavy Šedé Dobřany
  16.3. Vernisáž výstavy Proměny hravé duše
  16.3. Koncert P.U.D.U. a alikvotní sbor Spektrum
  21.3. Jarohraní + Zažehněme ohně 
  21.3. Okrskový hasičský ples
  22.3. Maďarský den - Pietní akt . N. Ormai + maďarský týden
  21.3. Jarní ples květin
  24.3. Dobřanská mířenka
  26.3. Klub cestovatelů
  28.3. Maškarní bál pro dospělé Šlovice
  29.3. Maškarní bál pro děti Šlovice
  23.3. - 1.4. Burza knih
    Lidová obranná střelba

 

DUBEN březen/duben Dobřanská galerie - výstava I. Kučerové
  5.4. Velikonoční jarmark - školní jídelna
  17.4. Divadelní představení Na ostro, Káčko
  18.4. Krajský půlmaraton
  18.4. Burza oblečení a potřeb pro děti - jednací sál
  18.4. Sousedský bleší trh
  19.4. zájezd na muzikál Addamsova rodina Hudební divadlo Karlín Praha
  23.-24.4. TARTAS, regionální přehlídka divadelních souborů
  25.4. Otevřená výtvarná dílna - jednací sál
  25.4. Rybářské závody pro dospělé
  26.4. Dětské rybářské závody
  30.4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
  30.4. MISS Kanimůra (čarodějné hry)
    Jarní posezení s dechovou
    Lidová obraná střelba

 

KVĚTEN 2.5. Oslavy osvobození - konvoj 10:35-11:30, program KVH +kulturní program
  12.5. ZUŠ open
  29.5. Budulínkova stezka
  30.5./31.5. Dětský den Dobřany - dopoledne (+zahájení koupací sezony?)
    Dobřanská galerie - výstava
    Soutěž v kulové střelbě (malorážka)
    Brokový závod - memoriál Jiřího Vatrse
    Vítání ptačího zpěvu
    Férová snídaně
    Sousedská vycházka
    Školní akademie

 

ČERVEN 5.6. Noc kostelů
  13.6. Svatovítské slavnosti
  13.-14.6.? 24hour OffROAD Maraton
  13.-14.6. Dobřanská pouť
  20.6. Oslavy 110. výročí TJ fotbal Dobřany
  20.6. Pojďte s námi odstartovat prázdniny
  27.6. Setkání rodáků ve Šlovicích
  květen/červen Dětský den Šlovice
    Odhalení pamětní desky generála J. Noska, Studniční ul.
    Lidová obraná střelba
    Dobřanská galerie - výstava
    Dobřanské pohledy + vernisáž výstava
  červen Výstava - galerie

 

ČERVENEC   Kulturní léto "777"
    Letní posezení s dechovkou
  11.7. MX Park - MX mini moto Tomanon cup, MX Park Šlovický vrch
  18.7. MX Park - moto-quad-cross country, MX Park Šlovický vrch 
  25.7. 6. Sousedský bleší trh, náměstí TGM
  25.7. Evropský pohár ve fourcrossu, Šlovický vrch
  28.7.-1.8. Letní kino na dobřanském náměstí
  červenec Od plínek k patnáctinám - výstava v galerii MKS

 

SRPEN 1.8. Dobřanský FESTovní zpívání
  2.8. Odborná přednáška
  4.-8.8. Letní kino na dobřanském náměstí
  21.-23.8. Letní akordeonová škola, ZUŠ Dobřany
  22.8. MX Park - SMS motokros AČR KP, MX Park Šlovický vrch
  29.8. Den otevřených závor na Šlovickém vrchu
  29.8. MX Park - mini moto Tomanon cup, MX Park Šlovický vrch
  30.8. Pohádkové náměstí
   srpen Od plínek k patnáctinám - výstava v galerii MKS

 

ZÁŘÍ 1.9. První zvonění a burza kroužků
  5.9. Lívancový běh
  5.9. Pohádkový les
  5.9. Radbuza Fest
  6.9. závod Timbersport
  10.9. Sportovní odpoledne otevřená klubovna, Pionýr
  12.9. Moto-quad-cross country, MX Park ŠLovický vrch
  19.-20. 9. Predator race - Master víkend
  19.-21.9. Výstava ovoce a zeleniny
  26.9. MX Park - MMČR sajdkáry-čtyřkolky, MX Park Šlovický vrch
  28.9. Svatováclavské setkání
    Dobřanská kuše
  19.9.  Dobřanská 50
    Dobřanské štrůdlování
    Sousedský Bleší trh
    Lidová obranná střelba
    Sousedská vycházka
  od 14.9. Výstava obrazů R. Vozár, M. Impellizzeri -v galerii MKS
    Skautské hry

 

ŘÍJEN 3.10. Výstava na stromech, zahajovací piknik
  4.10. Běh Martinskou stěnou
  4.10. Výroba draků
  5.-11.10. Týden knihoven
  10.10. MX Park - Moto-quad-cross country, MX Park Šlovický vrch
  15.10. dílna sv. Josefa - výroba dětské zahradní houpačky, fara
  17.10. Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
  17.10. Drakiáda, od 14:00 louka u starého mostu
  18.10. Dýnobraní
  24.10. Den turistických a informačních center
  28. 10. Večer se světýlky - lampionový průvod 18:00, uctění památky
    Dobřanská mířenka
   do 16.10. Výstava obrazů R. Vozár, M. Impellizzeri - galerie MKS
    Podzimní posezení s dechovkou
    Open dílna pro mladé

 

LISTOPAD 5.-8.11. Bachova akademie Dobřany
  6.-12.11. Juniorfest
  7.11. Soutěž hasičských sborů "O štít města Dobřan"
  14.11. Rockový bál
  17.11. dílna sv. Anežky - výroba tradičních i netradičních věnců, fara
  21.11. Andělské tvoření
  28.11. Klub cestovatelů
  29.11. Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
    Hororový ostrov
    Sousedská vycházka
    Den válečných veteránů (11.11.)
    Klub cestovatelů
    Posezení pro dříve narozené
    Výstava - galerie

 

PROSINEC 4. 12. Nebe, peklo, Mikuláš aneb Otvíráme peklo
  5.12. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
  12.12. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
  19.12. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
  24.12. Betlém ZUŠ
  24.12. Půlnoční mše
  27.12. MX Park - vánoční moto-quad-cross country
    Mikulášská nadílka v Káčku
    Klub cestovatelů
    Vánoční koncert ZUŠ, kostel sv. Mikuláše
    Výstava, galerie

 

 

ROČNÍ PŘEHLED KULTURY 2019

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ AKCE KONANÉ V DOBŘANECH, ŠLOVICÍCH A VODNÍM ÚJEZDĚ

 
2019
 
LEDEN 1.1. Slavnostní uvítání roku - ohňostroj 
  1.1. Novoroční výstup na Šlovický vrch
  5.1. Tříkrálová sbírka 2018
  6.1. Tříkrálové koupání
  8.1. Vernisáž výstavy LUCIE, galerie
  8.1.-8.2.  Výstava LUCIE, galerie
  10.1.  Klub cestovatelů
  19.1. 35. ročník Velké ceny v degustaci kysaného zelí
  19.1. Hasičský bál Šlovice
  21.1. Křest knihy Československá armáda v Dobřanech 1918-1938
  24.1. Klub cestovatelů
  25.1. Myslivecký ples
  26.1. Zimní soutěž mladých hasičů
  27.1. Dětský maškarní karneval 

 

ÚNOR do 8.2. Výstava LUCIE, galerie
  7.2. Klub cestovatelů
  9.2. Odborná přednáška ČZS
  9.2. Babský bál
  13.2. Vernisáž výstavy Vzpomínkové kufříky, galerie
  13.2.-15.3.  Výstava Vzpomínkové kufříky, galerie
  15.2. Společenský ples
  16.2. Masopustní průvod Šlovice
  16.2. Divadelní představení Brouk v hlavě, Káčko
  17.2. Dětské divadelní představení Máša a medvěd, Káčko
  21.2. Klub cestovatelů
  22.2. Rybářský bál
  26.-28.2. Jarní prázdniny v Káčku                         

 

BŘEZEN do 15.3. Výstava Vzpomínkové kufříky
  6.3. Kavárna po škole - Jak vybírat budoucí povolání?
  7. a 21.3. Klub cestovatelů
  9.3. Maškarní bál pro dospělé
  10.3. Běh Martinskou stěnou
  16.3. 2. ročník trunaje ve hře Prší
  16. 3. Maďarský den - Pietní akt, vernisáž výstavy
  18.-27.3. Burza knih
  23.3. zájezd na muzikál Mefisto
  23.3. Jarní ples květin
  24.3.    Dobřanská mířenka
  25.3. Akordeonový koncert ZUŠ Dobřany
  25.3. Vernisáž výstavy Bez obalu aneb Já v palsech nenosím, galerie
  25.3.-30.4.  Výstava Bez oblau aneb Já v plastech nenosím, galerie
  30.3. Maškarní bál pro dospělé Šlovice
  30.-31.3. Kurz šití barefoot balerín
  31.3. Maškarní bál pro děti

 

DUBEN  do 30.4.  Výstava Bez oblau aneb Já v plastech nenosím 
   12.4.  Divadelní představení Saturnin
   13.4.  Burza oblečení a potřeb pro děti
   13.4.  Velikonoční jarmark
   13.4.  Oslavy založení souboru Dobřanské bábinky
   13.4.  Krajský půlmaraton
   14.4.  Zájezd na muzikál Kvítek mandragory
  16.4.-30.5.  Výstava obrazů Slávka Štrbová
   17.4.  Komunitní setkání "Kulturní zařízení Dobřany"
   20.4.  Rybářské závody pro dospělé
  21.4. Dětské rybářské závody
   22.4. Velikonoční koncert P.U.D.U.
  26.-28.4. TARTAS
  27.4.  Sousedský Bleší trh
  27.4. 11. Sousedská vycházka, téma MŠ Dobřany 
  28.4.  Mířená puška pro klony
  30.4.  Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti 
  30.4.  Čarodějné hry

 

KVĚTEN 4.5. Oslavy osvobození, konvoj na náměstí, bitva
  6.5. Vernisáž výstavy fotografií Historie Dobřan, galerie
  6.5.-2.6.  Výstava fotografií Historie Dobřan, galerie
  11.5. Férový piknik v rámci "Férové snídaně" 
  12.5.  Vítání ptačího zpěvu
  14.5. Školní akademie ZŠ, Káčko
  15.5. Benefiční koncert pro Ulitu na statku, sál Comtes
  18.5. Exkurze na Šlovický vrch
  18.5.  Fashion Art Show, módní přehlídka, kostel sv. Víta
  18.5.  Komentovaná prohlídka obrazů se Slávkou Štrbovou
  18.5.  BOS (branně-orientační soutěž)
  24.5. Slavnostní koncert partnerské hudební školy Brežice (Slovinsko), Káčko 
  24.5.  Noc kostelů, kostel sv. Víta a v. Mikuláše
   31.5.  Slavnostní otevření sportovního areálu pod nádražím 
   31.5.  Budulínkova stezka
   31.5.-1.6.  ZUŠ Open

 

ČERVEN 1.6.  Dětský den Dobřany + zahájení koupací sezóny na biotopu Kotynka
  1.6. Dětský den Šlovice 
  1.6. LOS Dobřanská puška
  4.6. Vernisáž výstavy Dobřanské pohledy, kostel sv. Víta
  4.24.6. Výstava Dobřanské pohledy, kostel sv. Víta
  6.6. Posezení pro dříve narozené
  8.6. Startujeme prázdniny
  15.-16.6. Dobřabská pouť
  15.6. Svatovítské slavnosti
  16.6. Vozembach hraje Dobřanům, benefiční koncert pro Dobřany v Orl.h.
  22.-23.6. Offroadmaraton 24 hours
  25.6.  Vernisáž výstavy prací dětí z výtvarného oboru ZUŠ J.S,Bacha, kostel sv. Víta
  25.6.-30.8.  Výstava prací dětí z výtvarného oboru ZUŠ J.S.Bacha, kostel sv. Víta
   28.6.  Hudební MINIFEST Kořeny a květy

 

ČERVENEC  23.-27.7.  Letní kino na dobřanském náměstí
     
     
     
     
     
     

 

SRPEN  30.7.-3.8.  Letní kino na dobřanském náměstí
   10.8.  Dobřanský FESTovní zpívání
  10.8.  VI. retrojízda aneb v čem jsme jezdili za socialismu
   19.8.  Výtvarná dílna pro děti v městské knihovně
   24.8.  Závěrečný koncert "Akordeonová letní škola", kostel sv. Víta
   31.8.  Den otevřených závor, Šlovický vrch
     
     
     

 

ZÁŘÍ  2.9. První zvonění a burza kroužků
   7.9. Lívancový běh
   7.9. Podzimní rybářské závody
   7.9. Pohádkový les
   7.9. Oslavy výročí mikroregionu Radbuza
   7.9. Radbuza Fest
   14.-15.9.  Predator Race - Master víkend
   14.9.  LOS kapesní pistole
   15.9.  Pohádkové náměstí
   17.9.  Senior bez nehod
   20.-21.9.  Den otevřených dveří PN Dobřany
   21.9.  Haydnovy hudební slavnosti
   21.9.  Dobřanská 50
   21.9.   Cyklovýlet za Špičáku do Dobřan
   22.9.  Dobřanské štrůdlování
   22.9.  Den otevřených dveří pro seniory v RESTARTU
   26.9.  Odpoledne s nízkoprahy, klub Echo
   28.9.  4. Sousedský bleší trh
   28.9.  Sousedské Svatováclavské Setkání Dobřan a Šlovic
   29.9.  Modelářský workshop Netradiční draci
   do 20.9.  výstava Život na Šlovickém vrchu, galerie MKS
   do 30.9.  výstava Dny achátové bouře, kostel sv. Víta
   23.9.-25.10.  výstava Zaostřeno na život, galerie MKS
 
 
ŘÍJEN 30.9.-4.10.  Týden knihoven
   4.10.  zahajovací piknik CENA KAKAA
   6.10.  Stihl Timbersports + sraz amerických aut
   6.10.  Běh Martinskou stěnou
   19.10.  Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
   19.10.  Divadelní představení Manželské štěstí
   28.10.  Večer se světýlky - lampionový průvod 18:00 
   5.10.-18.11.  Výstava na stromech - CENA KAKAA
   do 25.10.  výstava Zaostřeno na život, galerie MKS
     
     

 

LISTOPAD    Hororový ostrov
   9.11.  O štít města Dobřany
     Andělské tvoření
     Klub cestovatelů
     Podzimní setkání seniorů 
  8.-14.11.  Juniorfest
  16.11.  Rockový bál
  26.11.  Beseda o čokoládě a víně s degustací
     Výstava "Sametový listopad", galerie

 

PROSINEC 1.12.  Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
   4.12.  Otvírání pekla
     Klub cestovatelů
   7.12.  Mikulášská nadílka v Káčku
   8.12.  Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
   15.12.  Adventní večer, kostel sv. Mikuláše 
   22.12.  Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
   24.12.  Betlém ZUŠ
     Andělská výstava, galerie

ROČNÍ PŘEHLED KULTURY 2018

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ AKCE KONANÉ V DOBŘANECH, ŠLOVICÍCH A VODNÍM ÚJEZDĚ

 
2018
LEDEN 1.1. Slavnostní uvítání roku - ohňostroj 
  1.1. Novoroční výstup na Šlovický vrch
  4.1. Klub cestovatelů
  6.1. Tříkrálová sbírka 2018
  7.1. Tříkrálové koupání
  13.1. 34. ročník Velké ceny v degustaci kysaného zelí
  26.1 Mysliveský ples
  28.1. Dětský maškarní karneval 

 

ÚNOR 1.2. Klub cestovatelů
  9.2. Společenský ples
  10.2. Odborná přednáška
  15.2. Klub cestovatelů
  16.2. Sportovní ples
  17.2. Babský bál
  23.2. Rybářský bál
  27.2. Kavárna po škole
  26.2. Výstava v Dobřanské galerii                         

 

BŘEZEN 3.3. Zimní soutěž SDH
  3.3. Masopust Šlovice
  3.3. Maškarní bál pro dospělé
  8.3. Klub cestovatelů
  10.3. Pietní akt na počest N. Ormaiho + výstava                           
  15. 3. Klub cestovatelů
  17.3. Ples květin
  24.3.    Velikonoční jarmark                 

 

DUBEN  11.4. DOD Comtes FHT "Vím, kde žiju"
   2.-30.4. Výstava v Dobřanské galerii - Fotoklub Stod
    Tartas - dětská přehlídka divadelních souboru/Káčko            
  14.4. Burza oblečení a potřeb pro děti 
  14.4. Skautské závody
  17.4. Kavárna po škole - listování
  20.4. jarní setkání dříve narozených
  21.4. Krajský půlmaraton
  21.4. Rybářské závody pro dospělé
  22.4. Rybářské závody pro děti
  27.4. Vernisáž - akad. malířka D. Hlobilová, sv. Vít
  30. 4. Čarodějné hry 
  30. 4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti 

 

KVĚTEN 6.5. 6. Dobřanské Májové slavnosti + Oslavy osvobození
  8.5. Malorážkový závod 
  13.5. Vítání ptačího zpěvu
  15.5. Školní akademie ZŠ
  19.5. Bleší trh
  19.5. Draně orientační soutež
  20.5. Sousedská vycházka - Šlovický vrch
  20.5. Motokros Mogul Racing - přebor Záp. Čech (Š.V.)
  24.5. ZUŠ Open
  25.5. Noc kostelů
  26.5. Fourcrossové závody DUAL CUP (Š.V.)
  26.5.  Dobřanské zuškování

 

ČERVEN 1.6.  Budulínkova stezka
  2.6. Den dětí 
  3.6. Den dětí - Šlovice
  9.6. Brokový závod
  9.6. Sraz rodáků Vodní Újezd
  8.6. Dobřanské pohledy - vernisáž, výstava, sv. Vít
  16.6. Svatovítské slavnosti 
  23.6. Offroadmaraton 24 hours
  25.6. Bachovský koncert
  30.6. Přijďte s námi odstartovat prázdniny!

 neaktuální... na zveřejnění pracujeme. Děkujeme za pochopení.

ČERVENEC 26.-30.7. Letňák na dobřanském náměstí 
    Dobřanská galerie 
    Malá ostřelovačka
     

 

SRPEN 2.-6.8. Letňák na dobřanském náměstí 
    Dobřanská galerie - Proměny hravé duše
  13.8. 3. retro jízda vozů socialismu, aneb "V čem jsme jezdili"
  13.8. DOBŘANSKÝ FESTovní ZPÍVÁNÍ
     

 

ZÁŘÍ   Český med a jeho produkty
  1.9. První zvonění a burza kroužků a mimoškolních aktivit, biotop Kotynka
    Dobřanská mířenka
    Memorial J. Kobzy
    Lidová obranná střelba
    Dobřanskou obrannou brokovnici
  17.9. Dobřanská "50", Pohádkový les
  17.9. Radbuzafest
  17.9. Timbersport
    Haydnovy hudební slavnosti
    Dobřanská galerie
    Dobřanské pivní slavnosti
  září/říjen Výstava ovoce a zeleniny
  září/říjen Skautské hry
 
 
ŘÍJEN   Podzimní posezení s dechovkou
    Dobřanská galerie
    Vinobraní
    Dračí odpoledne aneb soutěží celá rodina
    Pouť na Kamínku
  28.10. Večer se světýlky - lampionový průvod 18:00 
  29.10. Reprezentační ples města Dobřany

 

LISTOPAD 5.11. O štít města Dobřany
  5.11. Hororový ostrov
    Den válečných veteránů
    Dobřanská galerie
    Podzimní setkání seniorů 
  11.-17.11. Juniorfest
  27.11. Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu

 

PROSINEC 5.12. Čertovské spřežení
  4.,11.,18.12. Adventní podvečery
    Předvánoční posezení s dechovkou

ROČNÍ PŘEHLED KULTURY 2017

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A DALŠÍ AKCE KONANÉ V DOBŘANECH, ŠLOVICÍCH A VODNÍM ÚJEZDĚ

Chcete vložit kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Využijte tento odkaz. Kalendář je průběžně doplňován.

měsíc 2017 pořadatel
 
 
Kultruní kalendář je v průběhu roku doplňován.
 
LEDEN
1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj MKS
1. 1. Novoroční výstup na Šlovický vrch  KČT Dobřany
5.1. Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
7.1. Tříkrálová sbírka ZŠ, Farnost
8.1. Tříkrálové koupání Dobřanští mroži
14.1. 33. ročník Velké ceny v degustace kysaného zelí spolek "zelí"
19.1. Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
21.1. Babský bál Klub důchodců
21.1. Mysliveský ples (Vstiš) MS Dobřany
29.1. Dětský maškarní karneval  Pionýři Dobřany
leden/únor 3. Fotomaraton MKS

 

ÚNOR

2.2. Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
4.2. Hasičský bál Šlovice SDH Šlovice
9.2. vyhlášení Nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Plzeň-jih /Káčko/  
10.2. Společenský ples  SNK
11.2. Odborná přednáška ČZS MO Dobřany
16.2. Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
21.2. Kavárna tvořenÍČKO MKS
24.2.  Sportovní ples  TJ Dobřany
25.2. Masopustní průvod Šlovice SDH Šlovice
  Dobřanská galerie - výstava MKS
  Výlet mysliveckého kroužku na Šumavu MS Dobřany

 

BŘEZEN

3.3. Křest CD dětské lidové muziky Vozembach/ Český rok s Vozembachem ZUŠ 
4.3. Zimní soutěž mladých hasičů SDH Dobřany
4.3. Sousedská vycházka - fara a zvonice město 
4.3. Maškarní bál pro dospělé  MKS
9.3. Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
11.3. Jarohraní  Pionýři Dobřany
18.3. Burza oblečení a potřeb pro děti Budulínek, z.s.
18.3. Maškarní bál pro dospělé Šlovice SDH Šlovice
19.3. Maškarní bál pro děti Šlovice SDH Šlovice
23.3. Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
25.3. Ples květin  ČSSD
27.-31.3. Burza knih MěK Dobřany
  Lidová obraná střelba SSK Dobřany 
  Dobřanská galerie - výstava MKS

 

DUBEN

8.4. Velikonoční jarmark Budulínek z.s.
9.4. Klub cestovatelů - ETIOPIE Ten. hala Dobřany
  Jarní posezení s dechovou Klub důchodců
22.4. Rybářské závody pro dospělé ČRS Dobřany
23.4. Dětské rybářské závody ČRS Dobřany
24.4. Kavárna tvořenÍČKO MKS
29.4. 19. pracovní dopoledne "martiňák"  
30. 4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti ČZS MO Dobřany
30. 4. Čarodějné hry  Pionýři Dobřany

 

KVĚTEN

  Vernisáž a výstava v kostele sv. Víta květen, červen  MKS
  Výlet mysliveckého kroužku do Bavorského lesa MS Dobřany
6.-7.5. Mistrovství seniorů ČR, badminton - Tenisová hala Dobřany  ZpčBaS
6.5. Malorážkový závod MS Dobřany
6.5. Oslavy osvobození - konvoj  cca 10:40-11:30 MKS
12.5. Food Revolution Day  ZŠ Dobřany, školní jídelna
13.-14.5. Dual a 4X cup - Velká cena Dobřan /Šlovický vrch/ TJ Dobřany - fourcross
20.5. Májové slavnosti  MKS, ZUŠ
  Zahájení koupací sezony MKS
27.5. Koncert hudební školy Brežice ZUŠ/konzervatoř Plzeň
  4. Fotomaraton MKS
30.5. ZUŠ Open - vernisáž výstavy - galerie ZUŠ, MKS
  Školní akademie - ZŠ, MŠ, ZUŠ MKS, školy

 

ČERVEN

2.6. Budulínkova stezka Budulínek, z.s.
3.6. Děštský den MKS ++
9.6. Noc kostelů  MKS, farnost
  Brokový závod MS Dobřany
  Výstava v Dobřanské galerii  MKS
     
10.6. Starujeme prázdniny Ten. hala Dobřany
16.6.-18.6. 24hour OffROAD Maraton  
16.6.-18.6. Dobřanské pohledy  MKS, ZŠ
17.6. Svatovítské slavnosti MKS
23.6. Den s IZS, letiště Líně MKS
23.6. Závěrešný koncert ZUŠ - Měšťanská beseda Plzeň  

 

ČERVENEC

  Kulturní léto MKS
24.7. - 3.9. Má vlast cestami proměn - výstava v zahradě kostela sv. Víta MKS
28.7. - 31.8. Výstava prací pacietů PN Dobřany - galerie MKS
25.-29.7.  Letní kino na dobřanském náměstí  MKS

 

SRPEN

1.-5.8. Letní kino na dobřanském náměstí  MKS
12.8. Dobřanský FESTovní zpívání soukr. subjekt, MKS
     

 

ZÁŘÍ

2.9. Den otevřených závor na Šlovickém vrchu  
3.9. Pohádkové náměstí Koinonia Jan Křtitel, MKS
4.9. První zvonění MKS
9.9. Lívancový běh Budulínek, z.s.
16.9. Dobřanská 50, Pohádkový les  MKS, skauti, KČT
16.9. Radbuza Fest, Timbersport město
  Lidová obraná střelba SSK Dobřany
  Haydnovy hudební slavnosti  MKS
  Výstava v Dobřanské galerii  MKS
23.-25.9. Výstava ovoce a zeleniny  ČZS MO Dobřany
září/říjen Skautské hry  skauti

 

ŘÍJEN

říjen Hororový ostrov skauti
  Kavárna tvořenÍČKO MKS
  Podzimní posezení s dechovkou  Klub důchodců
14.9. Posvícení  MKS
  Dračí odpoledne Pionýři Dobřany
  Pouť na Kamínku MKS, ZŠ
28. 10. Večer se světýlky - lampionový průvod 18:00, malý ohňostroj MKS, Pionýři Dobřany

 

LISTOPAD

4.11. Hororový ostrov  skauti
4.11. O štít města Dobřany SDH Dobřany
  Den válečných veteránů  MKS
  Výstava betlémů v Dobřanské galerii  MKS
  Podzimní setkání seniorů  MKS, ZUŠ
4.-11.11. Juniorfest  MKS, Juniorfest
  5. Fotomaraton MKS
  Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany

 

PROSINEC

3.12. Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu (MKS, ZŠ, MŠ)  
5. 12. Čertovské spřežení soukr. subjekt, MKS
  Předvánoční posezení s dechovkou  Klub důchodců
  Klub cestovatelů Ten. hala Dobřany
10., 17., 24. 12. Adventní večery  MKS, ZUŠ

MKS - Městské kulturní středisko, SSK Dobřany - Sportovně střelecký klub Dobřany, PS Dobřany - Pionýrský skupina Dobřany, MO ČRS Dobřany - Rybáři, SDH Dobřany - Sbor dobrovolných hasičů  Dobřany, ČZS MO Dobřany - Zahrádkáři, MS Dobřany - Myslivecké sdružení Dobřany, PÉTANQUE club Dobřany, KVHPVD - Klub vojenské historie posádkového velitelství Dobřany 

Kalendář akcí

prosinec lis led
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.