TIPY NA VÝLET

 

Lesopark Martinská stěna

Lesopark Martinská stěna

Lesopark Martinská stěna byl založen v období první republiky německým okrašlovacím spolkem Hubertus. Ve druhé půli 20. století park pustl, ale od roku 2008 je však postupně obnovován dobrovolníky. V roce 2010 zde byla plzeňským biskupem Františkem Radkovským vysvěcena obnovená kaple Čtrnácti pomocníků v nouzi. Zásadním momentem byl zásah města v roce 2015, v rámci kterého byla vybudována 2 km dlouhá trasa po upravených cestách se 14 zastaveními s naučnými tabulemi, různými symboly (Srdce, Zvon, Kříž), zcela ojedinělým přírodním divadlem, labyrinty a jinými zajímavostmi. Byly zde vysazeny stromy, postaveny krásné lávky a po celé trase se nacházejí lavičky k odpočinku. Od kaple nebo od nedaleko stojícího kříže smíření je nádherný výhled na Dobřany a okolí. Lesopark je přístupný pouze pro pěší, návštěvníkům je k dispozici parkoviště.

Facebook Lesopark Martinská stěna

 

Rozhledna na Šlovickém vrchu

Šlovický vrch - rozhledna

V roce 2016 byla na Šlovickém vrchu vybudována dvoupatrová rozhledna ze sypaného kamene. Nabízí zajímavý pohled na Dobřany, Martinskou stěnu a Křížový vrch. Za příznivého počasí je odtud možno přehlédnout západní část Šumavy a Český les s dominantní Přimdou. Na svahu Šlovického vrchu směrem k městu býval ve druhé polovině 20. století tankodrom. V současnosti je na tomto místě vyhlášená Evropsky významná lokalita Dobřany chránící vzácné rostliny a živočichy v čele s kuňkou žlutobřichou. O lokalitu se starají dobrovolnické spolky a díky evropským dotacím zde byly v nedávné době provedeny významné zásahy obnovující raně sukcesní plochy důležité pro výskyt vzácných organismů. Rozhledna je přístupná pouze pro pěší.

Facebook Šlovický vrch

 

Křížový vrch

Jedním z vyhledávaných turistických cílů v okolí je zalesněný kopec Křížový vrch (německy Kreuzberg) vysoký 487 m n. m. zvaný též Vrabina asi 3,5 km západně od Chotěšova. Jedná se o bývalé poutní místo chotětovského kláštera, kde byl letech 1747-1756 postaven kostel, zbořen v r. 1802 a postaven nový v r. 1862 i s hostincem. Na počátku minulého století byly při cestě k vrcholu postaveny sochy v životní velikosti znázorňující křížovou cestu. Do dnešního dne se však nedochovala žádná z nich, pouze několik podstavců. V roce 1967 obsadila vrch Československá armáda. Byl využíván k vzdušné obraně státu. Objekt byl navrácen církvi v roce 1995.

Domněnka, že na místě kostela stával hrad, se nepotvrdila, i když tomu všechny podmínky nasvědčovaly. 
Obce sloučené v Mikroregionu Radbuza se zasloužily o vybudování a otevření rozhledny na věži bývalého kostela, z něhož zbyly pouze obvodové zdi. Ostatní budovy kolem kostela byly zbořeny. 
Na rozhlednu, která je přístupná v sezóně (od 1.4.)  o víkendech a kde kromě vstupenky lze u obsluhy zakoupit i malé občerstvení, se dostanete několika způsoby:

autem: až do obce Losiná, pak pěšky cca 2 km po polní cestě vzhůru; pěšky: z několika směrů - kromě z Losiné také ze Stoda, z Chotěšova a z Černotína; na kole: po stejných cestách jako pěšky

 

Další výletní cíle v okolí:

Mapy cyklotras ke stažení
plzeňsko
domažlicko

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.