ROČNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2024

Bližší informace k akcím konaným v aktuálním měsíci naleznete v kalendáři vpravo na této stránce nebo na webu města Dobřany
Akce, které byly naplánovány, ale bohužel se nemohly uskutečnit, jsou označeny modře.

Přehled akcí bude aktualizován vždy v pondělí každý lichý týden roku.

ROČNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2024

LEDEN 1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj
  1. 1. Novoroční výstup
  2. 1. BIO SENIOR: Jak přežít svého muže
  6. 1. Tříkrálová sbírka
  10. 1. Tady Vary: Chudáčci, Káčko
  13. 1. Hasičský bál
  18. 1. klub cestovatelů: Afrika
  19. 1. Utrženej ze řetězu Arnošt Frauenberg, Káčko
  21. 1. Pásmo pohádek, Káčko
    Dobřanská galerie - výstava
    sousedská vycházka

 

ÚNOR 6. 2. BIO SENIOR: Tancuj Matyldo
  7. 2. Tady Vary: The Iron claw, Káčko
  15. 2. klub cestovatelů: Mount Everest, Káčko
  20. - 22. 2. Jarní prázdniny v Káčku
  24. 2.  Reprezentační ples města Dobřany, Parkhotel Plzeň
   od 9. 2. Dobřanská galerie - výstava Prima klima

 

BŘEZEN do 22. 3. Dobřanská galerie - výstava Prima klima
  od 29. 3. Dobřanská galerie - výstava Natali Santini - Hvězdná záře
  2. 3.        Masopustní průvod Šlovice
  2. 3. Sousedský bleší trh, školní jídelna
  5. 3. BIO SENIOR
  13. 3. Tady Vary: Panenky na útěku, Káčko
  14. 3.  Klub cestovatelů
  16. 3. Brigáda v přírodě
  16. 3. Odborná přednáška pro veřejnost: Řez ovocných dřevin
  16. 3. Faux Pase fonet, Vodňácká stodola
  17. 3. Běh martinskou stěnou
  17. 3. Jarohraní
  18.-27. 3. Burza knih
  23. 3. Velikonoční jarmark
  23. 3. Jarní ples květin, KD Vstiš
  23. 3. Reprezentační ples k výročí 25 let Mikroregionu Radbuza 
  26. 3.  Krajská přehlídka scénického tance
    Maškarní bál pro děti - Šlovice
    MDŽ Vodní Újezd
    MDŽ Harmonie
    MDŽ Loudů
    Odborná přednáška pro veřejnost
    Kavárna tvořenÍČKO
    Březen - měsíc čtenářů
  . Sousedská vycházka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN do 26. 4. Dobřanská galerie - výstava Natali Santini - Hvězdná záře
  2. 4. BIO SENIOR
  5. - 7. 4. Vodičků Újezd
  6. 4.  Pan Mundstock, divadlo, Káčko
  13. 4.  6. ročník turnaje v PRŠÍ
  20. 4.  Sousedský Bleší trh, náměstí ZRUŠENO
  20. 4.  Pétanque Amatér cup
  20. 4.  Přivítejme jaro se včelkami, Martinská stěna
  20. 4.  Z Toronta do Lucerny, Nedvěd, Káčko
  21. 4. Když jeden chlap nestačí, divadlo 3 v 1, Káčko
  24. 4. Tady Vary: Rivalové, Káčko
  27. 4. Burza oblečení a potřeb pro děti
  27. 4.  Skoro tisíc klarinetů, Vodňácká stodola
  27. 4. Krajský půlmaraton
  30. 4.   Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
  30. 4. MISS Kanimůra (čarodějné hry)
    20 let MKS
    Ukliďme Česko
    Jarní setkání seniorů

 

KVĚTEN 1. - 31. 5. Dobřanská galerie - Zdeněk Klička, výstava obrazů
  1. - 31. 5. kostel sv. Víta - Zdeněk Klička, výstava obrazů
  4. 5.  Pietní akt na náměstí, oslavy osvobození, konvoj 10:35
  7. 5. BIO SENIOR
  8. 5. Vítání ptačího zpěvu
  8. 5. Art Connecting, kostel sv. Mikuláše, 17:00
  11. 5. Dobřanské bábinky slaví 20 let, Káčko
  11. 5. 2. ročník minifestivalu Vodňácká stodola
  15. 5. Den proti rakovině
  16. 5.  slavnostní křest sv. Jana Nepomuckého
  18. 5. Rybářské závody pro dospělé
  18. 5.  19. Sousedský bleší trh, náměstí
  22. 5. Tady Vary: Priscilla, Káčko
  23. 5. Absolventský koncert žákyň ZUŠ, kostel sv. Víta, 18:00
  24. 5.  Motýkový večírek 2
  25. 5. Dětské rybářské závody, Dolní Kotynka
  25. 5. Výlety do pravěku, dětský den ve Vodním Újezdu
  27. 5.  Revolution train - drogová prevence, nádraží Dobřany
  29. 5.  Pietní akt F. X. Noha
  31. 5.  Budulínkova stezka
    Školní akademie Káčko - zrušeno
    Férová snídaně
    Sousedská vycházka

  

ČERVEN  od 3. 6.  Dobřanská galerie  - Vladimír Kleisner, výstava fotografií z cest, vernisáž
  4. 23. 6. Dobřanské pohledy - vernisáž 4. 6. v 16:00, kostel sv. Víta
  1. 6. Dětský den Dobřany, START 9:30 - 11:00 hasičárna
  1. 6.  Offroad paceient, Šlovický vrch
  1. 6. Dětský den Šlovice
  4. 6. BIO SENIOR: Prázdniny s broučkem
  5. 6.  Charitativní fotbalové utkání hvězd, fotbalové hřiště
  7. 6.  Noc kostelů, sv. Vít + sv. Mikuláš
  12. 6. Tady Vary: Ve jménu cti
  14. - 16. 6. Dobřanská pouť
  15. 6. Svatovítské slavnosti
  15. 6. Šlovická slavnost
  22. 6. Pojďte s námi odstartovat prázdniny, 13:00 - 16:00, tenis. hala Dobřany
  29. 6. XII. ročník Jízdy Jiřího Kristiána Lobkowicze
    Dobřanská galerie - výstava p. Kleisner, fotografie z cest
    Dobřanské pohledy - vernisáž 6.6. v 16:00, výstava do 25.6.
    Pojďte s námi odstartovat prázdniny
    pouť ke sv. Vítu
    Pétanque
    výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobřany, kostel sv. Víta
    Sousedský bleší trh

 

ČERVENEC 13. 7.  Zoona fest
   30. 7. - 3. 8. Letní kino na dobřanském náměstí
  do 31. 7.  Dobřanská galerie - Vladimír Kleisner, výstava fotografií z cest
    výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobřany, kostel sv. Víta
    Sousedský bleší trh

 

SRPEN  6. - 10 8. Letní kino na dobřanském náměstí
  10. 8. Dobřanský FESTovní zpívání
    Dobřanská galerie - výstava Psaní, písmo
    Sousedský bleší trh
    výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobřany, kostel sv. Víta
    O pohár města Dobřany - tenis
   31. 8. Den otevřených závor, BVP

 

ZÁŘÍ 1. 9. Pohádkové náměstí
  2. 9. První zvonění a burza kroužků
  14. 9. Radbuza Fest
  14. 9. Lívancový běh
  14. 9. Pohádkový les
    Dobřanská galerie - výstava Psaní, písmo
    výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dobřany, kostel sv. Víta
    Motýlkový večer 4
    Svatováclavská pouť
    Pétanque 
    Sousedský bleší trh
    Dobřanská "+-50"
    Výstava ovoce a zeleniny
    Sousedská vycházka

 

ŘÍJEN 1.10. BIO SENIOR
  12.10. Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
  12.10. Drakiáda
  28.10. Večer se světýlky - lampionový průvod 18:00, uctění památky
  28.10. oslavy 106. výročí vzniku republiky
    Dobřanská galerie - výstava Psaní, písmo
    zahajovací piknik výstavy Na stromech
    Výstava na stromech
    Týden knihoven
    Burza knih
    burza dětského oblečení
    Běh Martinskou stěnou
    Dobřanský okounek
    Budulínkovo dýňobraní
    Dobřany sprint
    Pásmo pohádek, Káčko
    Týden turistických a informačních center
    Taneční pro dospělé KD Vstiš, Centrum Šlovice
    3. ročník mezinárodní klavírní soutěže Bachovská cesta
    sousedská vycházka
    Sousedský bleší trh

 

LISTOPAD 5. 11.   BIO SENIOR
  23. 11. Andělské tvoření
    Dobřanská galerie - výstava Sametová revoluce (knihovna V. Havla)
    Juniorfest
    Hororový ostrov
    O štít města Dobřany (SDH Dobřany)
    Posezení pro dříve narozené
    sousedský bleší trh ŠJ
    dílna sv. Anežky
    sousedská vycházka

 

PROSINEC 1. 12. Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  3. 12.  BIO SENIOR
  8. 12. 2. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
  15. 12. 3. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
  22. 12. 4. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše
  24. 12 Betlém ZUŠ
  24. 12. Půlnoční mše
    Dobřanská galerie - výstava
    Pekelné koňské spřežení
    sousedská vycházka
    Rozsvícení vánočního stromu ve Šlovicích
    Zpívání koled s Českým rozhlasem + celodenní trh
    Vánoční koncert ZUŠ II, kostel sv. Mikuláše
    degustace bramborového salátu, pivnice Hájek Háková
    Skautské hry

 

 

Půlnoční mše

 

 

dílna sv. Josefa

 

ROČNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2023

Bližší informace k akcím konaným v aktuálním měsíci naleznete v kalendáři vpravo na této stránce nebo na webu města Dobřany
Akce, které byly naplánovány, ale bohužel se nemohly uskutečnit, jsou označeny modře.

Přehled akcí aktualizován - právě probíhá aktualizace

LEDEN 1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj
  1. 1. Novoroční výstup
  7. 1. Tříkrálová sbírka
  8. 1. Tříkrálové koupání
  19.1. Klub cestovatelů
  od 20.1.  Dobřanská galerie - výstava Mé světy, Agáta Vodičková, vernisáž 20.1.
  21.1. Sousedský bleší trh (školní jídelna)
  28.1. 17. sousedská vycházka - dům č. p. 111, farní stodola
  29.1. Dětský maškarní karneval
  29.1. Pásmo pohádek, Káčko
    Velká cena v degustaci kys. zelí, Beseda

 

ÚNOR 14.–16. 2. Jarní prázdniny v Káčku
  16.2. Klub cestovatelů: Peru
  21. 2. Kavárna po škole: Školní zralost
  25.2.  Masopustní průvod Šlovice
  do 17. 3. Dobřanská galerie - výstava Mé světy, Agáta Vodičková

 

BŘEZEN do 17. 3. Dobřanská galerie - výstava Mé světy, Agáta Vodičková
  od 22. 3. Dobřanská galerie - Pocta josefu Langlovi
  5. 3.  Maškarní bál pro děti - Šlovice
  7. 3. Bio senior: Přání k narozeninám
  10. 3. Vodňácká stodola
  16. 3. Klub cestovatelů: Mauricius
  17. 3.  ZUŠ "POSPOLU" koncert v kostele sv. Víta 
  18. 3.  Sousedský bleší trh (školní jídelna)
  18. 3.  Jarohraní
  18. 3.  Karetní turnaj ve hře PRŠÍ, večer Josefovská zábava
  18. 3.  Sousedský bleší trh (školní jídelna)
  18. 3.  Kulky - divadelní western - komedie
  19. 3.  Běh Martinskou stěnou
  24. 3.  Open dílna pro malé i velké: Jarní motivy
  25. 3. Jarní ples květin
  25. 3. Maškarní pro dospělé Šlovice- Pyžamový bál  
  26. 3.  Velikonoční pohádka, od 13:00 v předsálí tvoření pro děti
  27.3.-5.4. Burza knih, knihovna Dobřany
    MDŽ Harmonie
    MDŽ Loudů
    Maďarské dny na počest Norberta Ormaiho
    Kavárna tvořenÍČKO
    Březen - měsíc čtenářů
     Sousedská vycházka

 

DUBEN 1. 4. Velikonoční jarmark
  1.-2. 4. Ukliďme Česko
  3. 4.  Koncert PUDU a Arnicor
  4. 4. Bio senior: Buko
  15.4. Burza dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti
  15.-16. 4  "Nálet na Dobřany" 80 let
  19.4. Posezení pro dříve narozené, Káčko
  22.4. 14. Sousedský bleší trh na náměstí
  22. 4. Krajský půlmaraton
  22.4. Přivítejme jaro se včelkami, lesopark Martinská stěna
  23.4. 18. Sousedská vycházka: areál býv. kasáren
  28. - 30.4. TARTAS, regionální přehlídka divadelních souborů
  30. 4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
  30. 4. MISS Kanimůra (čarodějné hry)
  29. 4. Amatér Cup - dvojice
  do 28.4. Dobřanská galerie - výstava Pocta Josefu Langlovi
    Odborná přednáška pro veřejnost
    Jarní setkání seniorů
    Rybářské závody pro dospělé
    Rybářské závody pro děti
    Sousedský Bleší trh
     
     
     

 

KVĚTEN 6. - 7. 5. Oslavy osvobození + konvoj
  5. 5. - 18. 6.  Dobřanská galerie - p. Suchomel
  7. 5.  Vítání ptačího zpěvu
  9. 5. Školní akademie Káčko
  13. 5. Férová snídaně
  13. 5. Dobřanský OFF Road pacient
  18. 5. Za krásami Chodska
  20. 5. Rybářské závody o sele
  21. 5. Dětské rybářské závody
  23. 5. Posezení pro dříve narozené, Šlovice
  28.5./4.6. Dětský den Šlovice
    Sousedská vycházka
    Dobřanská galerie - výstava

  

ČERVEN 27.5./3.6. Dětský den Dobřany
  28.5./4.6 Dětský den Šlovice
  2.6. Noc kostelů, sv. Vít + sv. Mikuláš
  3. 6.  Vernisáž výstavy Věra Šalom
  od 3. 6. Výstava obrazů Věra Šalom, kostel sv. Víta
  3 . 6. Dětský den Dobřany
  28. 5./4. 6. Dětský den Šlovice
  6. - 25.6. Dobřanské pohledy - vernisáž 6.6. v 16:00, výstava do 25. 6.
  10.6. Pojďte s námi odstartovat prázdniny (13:00)
  13. 6.  Školní akademie Káčko
  16.–18. 6. Dobřanská pouť
  17. 6. Svatovítské slavnosti
  18. 6. Pouť ke sv. Vítu
  24.6. Šlovická slavnost
 

27.6. 

Vernisáž výstavy prací VV oboru žáků ZUŠ Dobřany, kostel sv. Víta
    Sousedský bleší trh
    Dobřanská galerie - letní výstava

 

ČERVENEC 25.–29. 7.  Letní kino na dobřanském náměstí
    Sousedský bleší trh
   od 3.7. Dobřanská galerie - letní výstava Život na kolejích

 

SRPEN 1.–5. 8. Letní kino na dobřanském náměstí
  7.-11. 8. Příměstský tábor Pionýři
  12. 8. Dobřanský FESTovní zpívání
  12.-13. 8.  Dobřany enduro
    Dobřanská galerie - letní výstava Život na kolejích

 

ZÁŘÍ 3.9. Pohádkové náměstí
  2. 9. Den otevřených závor, BVP
  4. 9. První zvonění a burza kroužků
  9. 9. Radbuza Fest
  16. 9. Pohádkový les
  9.9.  Lívancový běh
  23.9.  Dobřanská "50"
    Výstava ovoce a zeleniny
    Sousedská vycházka
    Sousedský bleší trh
  do 17.9. Dobřanská galerie - výstava Život na kolejích  

 

ŘÍJEN 2.-8.10. Týden knihoven
  2.-13.10. Burza knih
  3.10. Bio senior: Nikdy neříkej nikdy
  od 7.10. Výstava na stromech, Brentnerovy sady
  10.10. Otázky Tondy Procházky,  Káčko, rozhlasové natáčení
  14.10. Burza dětského oblečení
  14.10. Drakiáda
  14.10. Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
  15.10. Běh Martinskou stěnou
  20.10. Motýlkový večírek, Vodňácka stodola
  20.10. divadelní představení v Káčku "Šest v tom"
  od 20. 10.  Dobřanská galerie - výstava Jana Trnková
  20. 10.  Vernisáž výstavy Jana Trnková
  21.10. Budulínkovo dýňobraní
  21.10. Povídání o jídle s humorem a degustace vín, školní jídelna
  21.-22. 10. Dobřany sprint
  23.-27. 10. Týden turistických a informačních center
  26.10. Bach mnoha tváří, koncert ZUŠ
  28. 10. Večer se světýlky - lampion. průvod 18:00, uctění památky

 

LISTOPAD 3.-8.11.   MFF Juniorfest
  4.11. O štít města Dobřany (SDH Dobřany)
  4.11. Hororový ostrov
  15.11. Martin Loew: Kuba, cestovatelská diashow
  16.11. Klub cestovatelů - Malý Tibet, od 19:00, tenisová hala
  21.11. Posezení pro dříve narozené
  25.11. 3. Sousedský Bleší trh ve školní jídelně
  25.11.  Andělské tvoření, klubovna pionýrské skupiny Delfíni
    2. ročník mezinárodní klavírní soutěže Bachovská cesta
  29.11. Dílna sv. Anežky, fara Dobřany, od 16:00

 

PROSINEC od 1.12. Dobřanská galerie - výstava (Před)vánoční čarování
  3.12.  Mikulášský jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  5.12. Bio senior: Vánoční příběh
  5.12. Pekelné koňské spřežení
  7.12. Zdobení vánočního stromečku, knihovna Dobřany
  9.12 19. sousedská vycházka, 13:30 parkoviště u radnice
  10.12. Adventní koncert "Přelet M. S.", kostel sv. Mikuláše
  13.12. Povídnání nejen o "výtvarnu", kostel sv. Víta, 17:00
  14.12. Klub cestovatelů - Středozápad Francie, od 19:00, tenisová hala
  16.12. Vánoční turnaj pro neregistrované hráče, kuželna v Lipové ul.
  17. 12. Adventní koncert "Dobřanské sbory", kostel sv. Mikuláše
  20.12.  Celodenní trh, nám. T. G. M.
  20.12. Zpívání koled s Českým rozhlasem
  24. 12. Živý Betlém ZUŠ
  24.12. Betlémské světlo
  24. 12. Půlnoční mše
  do 22. 12. Dobřanská galerie - výstava (Před)vánoční čarování
    Klub cestovatelů
    Dílna sv. Josefa

 

 

ROČNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2022

Bližší informace k akcím konaným v aktuálním měsíci naleznete v kalendáři vpravo na této stránce nebo na webu města Dobřany
Akce, které byly naplánovány, ale bohužel se nemohly uskutečnit, jsou označeny modře.

Přehled akcí aktualizován k 9. 12. 2022

LEDEN 1. 1. Slavnostní uvítání nového roku - ohňostroj
  1. 1. Novoroční výstup - zrušeno pořadatelem
  8. 1. Tříkrálová sbírka
  9. 1. Tříkrálové koupání
  30.–31. 1. Predator race
    38. ročník Velké ceny v degustaci kys. zelí, Beseda
    Dobřanská galerie - výstava

 

ÚNOR 8.–10. 2. Jarní prázdniny v Káčku
  27. 2. PUDU a Spectrum, koncert, kostel sv. Mikuláše
    Masopustní průvod Šlovice
    Dobřanská galerie - výstava

 

BŘEZEN 9. 3. MDŽ Harmonie 13:30
  10. 3. MDŽ Loudů 14:00
  12. 3. Maďarské dny na počest Norberta Ormaiho
  14. 3. Vernisáž výstavy S. Topinkové, dobřanská galerie 
  15. 3. Kavárna po škole "Školní zralost"
  19. 3. přednáška pro veřejnost "Jarní práce na zahradě"
  20. 3. Běh Martinskou stěnou
  26.3. Setkání u Barušky v lese Vysoká
  26. 3. Maškarní bál pro děti - Šlovice
  31. 3. Martin Loew: Japonsko (cestovatelská diashow)
  15. 3. – 14. 4. prodejní výstava léčivých obrazů S. Topinkové
    Kavárna tvořenÍČKO
    Karetní turnaj ve hře PRŠÍ
    Burza knih
     Sousedská vycházka

 

DUBEN do 14. 4. prodejní výstava léčivých obrazů S. Topinkové
  2. 4. Burza oblečení a potřeb pro děti
  2.–3. 4. Ukliďme Česko
  9. 4. Dětská soutěž mladých hasičů
  9. 4. Rybářské závody pro děti
  10.4. Rybářské závody pro dospělé
  22. 4. Open dílna pro mladé - papírové šperky
  23.4. Sousedský Bleší trh
  23. 4. Krajský půlmaraton
  23. 4. Zahájení včelařské sezóny na Martinské stěně
  29. 4. – 1. 5. TARTAS, regionální přehlídka divadelních souborů
  30. 4. Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
  30. 4. MISS Kanimůra (čarodějné hry)
  30. 4. Amatér Cup - dvojice
  30. 4. - 28.5. kostel sv. Víta - výstava Lenka K. 55 obrazů
    Jarní setkání seniorů

 

KVĚTEN 7. 5. Oslavy osvobození + konvoj
  8.5. Vítání ptačího zpěvu
  10. 5. Školní akademie Káčko
  14. 5. Férová snídaně
  20.5. koncert DOBRMAN a Macarát ke 20 letům partnerství Dobřany-Brežice 
  26.5. Budulínkova stezka
  28. 5. Dětský den a oslavy 10. výročí otevření tenisové haly
  9. 5. - 12. 6. Dobřanská galerie - výstava prací žáků výtvarného kroužku a keramiky Šija
    Sousedská vycházka
     

  

ČERVEN 4. 6. Den dětí Dobřany/ Šlovice
  7. 6. Dobřanské pohledy - vernisáž v 16:00, výstava do 26. 6.
  10. 6. Noc kostelů, sv. Vít + sv. Mikuláš
  10.–12. 6. Dobřanská pouť
  10.–12. 6. 2. Akordeonová soutěž CMA
  10. 6. Zahajovací koncert akordeonové soutěže, náměstí
  11. 6. Svatovítské slavnosti
  25. 6. Juniorcup
  26.6. - 9.9. Dobřanská galerie - výstava Iluze, optické klamy a hlavolamy
    Sousedský bleší trh
    Legální streetart s klubem Echo
    Pojďte s námi odstartovat prázdniny (13:00)

 

ČERVENEC 9. 7. Svijany cup
  16.7. MX PARK - O pohár města Dobřany, crosscountry
  23.7. Sousedský bleší trh
  23.7. Noční rybářské závody o sele
  26.–30. 7.  Letní kino na dobřanském náměstí
  do 9.9. Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy

 

SRPEN 2.–6. 8. Letní kino na dobřanském náměstí
  13. 8. Dobřanský FESTovní zpívání
  20. 8. Noční turnaj v pétanque dvojic
  25. 8. Zahájení mistr. akord. kurzů - R. Ruggieri, 19:30 Jízdárna
  25.–28. 8. Mistrovské akordeonové kurzy
  26.8. akordeonový koncert Pavel Samiec, 18:30 ZUŠ Dobřany
  27.8. koncert Akordeonové letní školy, 18:30 ZUŠ Dobřany
  28. 8. Pohádkové náměstí
  do 9.9.  Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy

 

ZÁŘÍ 1. 9. První zvonění a burza kroužků
  3. 9. Radbuza Fest
  3. 9. Pohádkový les
  17. 9. Dobřanská "50"
  28. 9. Svatováclavské setkání
  do 25. 9. Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy 
  17.–18. 9. Výstava ovoce a zeleniny
    Sousedská vycházka
  10. 9. Sousedský bleší trh
  30. 9. zahajovací piknik Výstavy na stromech, park pod nádražím, od 16:30
  do 9.9.  Dobřanská galerie - výstava  Iluze, optické klamy a hlavolamy

 

ŘÍJEN 6.10. vernisáž výstavy obrazů Jarky Papežové Atelier s duší, kostel sv. Víta, 16:30
  3.–7. 10. Týden knihoven
  15. 10. Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy
  22.10. 15. sousedská vycházka: Brentnerovy sady, letiště Líně, 13:30 u starého mostu
  24. 10. Den turistických a informačních center
  28. 10. Večer se světýlky - lampion. průvod 18:00, uctění památky
  1.10. - 23.10. Výstava na stromech, park pod nádražím
  6.10. - 11.11. výstava obrazů Atelier s duší, kostel sv. Víta, Dobřanská galerie
  6.10. - 11.11.  Dobřanská galerie - výstava obrazů Atelier s duší
    Běh Martinskou stěnou
    Drakiáda - přesunuta na listopad pro nepříueň počasí 
   3.–7. 10. Týden knihoven
    Open dílna pro mladé
    Kavárna tvořenÍČKO
     

 

LISTOPAD 4.–10. 11. Juniorfest
  5. 11. Drakiáda, starý most
  5. 11. Hororový ostrov
  12.11. Slavnostní koncert k 21. výročí P.U.D.U.
   19.11. Andělské tvoření
  19.11. Rockový bál, KD Vstiš
    O štít města Dobřany (SDH Dobřany)
    Posezení pro dříve narozené
    3. ročník mezinárodní klavírní soutěže Bachovská cesta
  27. 11. Mikulášský jarmark, rozsvícení vánočního stromu
  do 11.11. Dobřanská galerie + kostel. sv. Víta výstava Ateliér s duší Jarka Papežová
  od 27. 11.  Dobřanská galerie - výstava Bílé Vánoce

 

PROSINEC 1.12.  dílna sv. Josefa
  4. 12. Mikulášské tvoření s pohádkou, Káčko, 13:00 - 16:00 
  4.12. 2. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše, koncert HLASOPLET
  8.12. cestovatelská diashow Martin Loew: Americký severozápad
  11. 12. 3. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše, koncert Janek Eret trio
  18. 12. 4. Adventní večer, kostel sv. Mikuláše, koncert Karolína Tothová a hosté
  14.12. Zpívání koled s Českým rozhlasem, nám. TGM Dobřany, od 17:00
  24. 12. Betlém ZUŠ
  24. 12. Půlnoční mše
   do 23. 12. Dobřanská galerie - výstava Bílé Vánoce

 

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.