0
V hlavě 2 2D ČD MP 140,00 Kč 17:00
Zahradníkův rok 2D OR 12 150,00 Kč 20:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3D PROJEKCE

3D projekce promítané v kině Káčko lze zhlédnout pouze se speciálními a k tomu určenými 3D brýlemi.

Cena vstupenky pro 3D projekci je uvedena bez příplatku za 3D brýle. 3D brýle je možné zakoupit pouze na pokladně kina. Cena 30 Kč

3D brýle divákovi zůstávají. Může je použít na další 3D projekce a nemusí si kupovat pokaždé nové. 

Divák je povinen si zakoupené 3D brýle po jejich převzetí zkontrolovat, zda nejsou mechanicky poškozeny. Pozdější reklamace nebudou uznány.